ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.wrota.lubuskie.pl/gzeasilowa/ strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Data publikacji strony internetowej: 2016-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Borodij, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683634642. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/ Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 • Siedziba CUW znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaskowej 2A. W budynku znajdują się 3 wejścia. CUW znajduje się na 1 piętrze.
 • Brak podjazdu dla wózków.
 • Brak kontroli w postaci wejścia na kartę, ochrony.
 • Brak windy.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • Wśród pracowników jednostki brak osób znających język migowy.
 • Brak toalet dla niepełnosprawnych w części budynku gdzie mieści się CUW.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Borodij
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 12:58:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Borodij
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 13:08:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Borodij
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 12:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »